שאל את הרב שלח שאלה לרב

שאלה:

ב"ה
שלום לאוהבי התורה הקדושה:
1. אדם בירך ברכה אחרונה, רק כדי שלא יעבור הזמן. ואחרי 20 דק' אכל שוב את אותו מאכל בשיעור ולא בירך ברכה ראשונה. יברך אחרונה? או שמא בגלל שעברו רק 20 דק' ולא עבר זמן עיכול, אין לו לברך שוב ברכה אחרונה. כך שמענו.
2. האם אדם צריך ליטול ידיים על פירות יבשים, שמתרטבים מהנוזל של עצמם. כמו אגס עסיסי מלא במיץ. אדם נוגס בו וכל ידו מתרטבת מהמיץ, בן פורת יוסף?

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך! שאלות נפלאות.
1.אדם שבירך ברכה אחרונה רק כדי שלא יעבור הזמן ושוב אכל שיעור מאותו המין על סמך אותה ברכה ראשונה , יברך ברכה אחרונה על אותו מאכל. (חזון עובדיה)
2. אדם שאוכל פירות כלשהם ומחמת הפרי נרטבו ידיו (מצוי מאוד באבטיח או מלון) , אינו צריך ליטול ידיו .מכיוון שרק על אחד משבעת משקים (יין,דבש דבורים,שמן זית,חלב,טל,דם,מים - וסימנך 'יד שחט דם') שנתרטב האוכל בהם, צריך ליטול ידיו כדין נטילת ידיים לסעודה.
יום טוב ומבורך.

שאלה:

האם יש בעיה של ריבית בתכנית חיסכון לכל ילד של הביטוח לאומי?

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
כדי לא להכשל במספר איסורים כגון : שהכסף מושקע בדברים האסורים על פי ההלכה וכיוצא בזה, לכן יש לבחור מסלול כהלכה (זה אחד מהאופציות שביטוח לאומי נותן) .
שבוע טוב ומבורך.

שאלה:

שלום וברכה, למדתי בדרך חוק ישראל ולא הבנתי, כיצד ייתכן שאלישע הנביא, שולח את נערו גחזי, אל האישה השונמית ומבקש ממנו לדרוש בשלומה, שנאמר: "עתה רוץ נא לקראתה ואמר לה השלום לך..."?? הרי למדנו שאסור לשאול בשלום אישה? (מלכים ב', ד) ויהיי לפלא בעיניי..

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
מה שהנביא אלישע שולח את נערו גחזי אל האישה השונמית ומבקש לדרוש בשלומה , אין הכוונה כפשוטו שהרי אלישע הנביא היה אחד מגדולי הנביאים המלומד בניסים. וודאי שהיה קדוש עליון , אלא מקרה זה ששאל הנביא בשלומה היה אחרי שנפטר בנה ל"ע (לא עלינו) והבין בדעתו הרחבה שהאישה השונמית בצער גדול ונפשה מרה לה (אע"פ שלא ידע שמת בנה) מכיוון שהקדימה להגיע קודם הזמן שרגילה לבוא , לכן שלח את נערו גחזי לבדוק בשלומה ובשלום בעלה והילד. לכן אין הכוונה כפשוטו ששאל בשלומה אלא שרצה לדעת מדוע באה לפני הזמן. שבת שלום

שאלה:

שלום
ראיתי בכתובת http://lehem.ooil.co שאפשרי שכל הברכות המזון שלנו לבטלה בגלל ש חיטה מודרנית שונה לחלוטין מחיטה שהייתה לפני 50 שנה האם זה נכון ? תודה

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
לא שמענו דבר זה,ואם הייתה איזו שהיא בעיה ודאי שגדולי הדור היו מעוררים אותנו עליה ולא היו נותנים לנו להכשל בברכות לבטלה. שבת שלום

שאלה:

שלום וברכה לכב' הרב, נקלעתי לשיעור של רב פלוני (הרב שלומי, שם בדוי, לצורך העניין), שהוא רב בעל שם בעיר ויצאתי במפח נפש. הרב שלומי נתן שיעור בענייני הלכה, וכציין את עמדתו המקלה בנושא כלשהו בשבת, אחד מהקהל אמר לו שבילקוט יוסף, כתוב בכמה מקומות שונים, שאסור לעשות כך. אותו רב שלומי, שעד אותו שיעור החזקתי ממנו כמכובד ומכבד, השיב לבחור שהזכיר את ילקוט יוסף: ש "יש ילקוט שלומי" , וכן "אתה יכול להוסיף בכתב יד בילקוט יוסף שיש מקילים - וכן עיקר". הנימה הייתה מזלזלת מאוד, הרגשתי חוסר נוחות, איך ייתכן שרב בישראל, שלא מפסיק מצד אחד להלל את מרן זצ"ל רבינו עובדיה, ומצד שני מזלזל בתלמיד חכם כמרן שליט"א, בנו של הרב עובדיה. תמיד חשבתי, שגם אם ברצון חכם לחלוק על חכם אחר, יש דרך מכובדת לעשות זאת, ובטח ובטח לא דרך מזלזלת ובטח לא לפני קהל מאזינים, שלא כולם נמנים על חסידך. יסביר לי הרב, כיצד אח"כ מתפלאים שאין כבוד לרבנים, ושהיחס לתלמידי חכמים מצד אחינו החילונים הוא יחס שפל, בעוד שהיחס בין הרבנים, כמו במקרה דנן, הוא יחס של רב מזלזל בתלמיד חכם אחר, ועוד כמרן שליט"א. מה יאמרו אזובי הקיר?

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
אמרו רבותינו שאין כמעט הלכה שאין בה מחלוקת. ואמנם פשטה ההוראה היום לפסוק בדרך כלל כמרן זצ"ל ואף על פי כן ישנם כמה רבנים שהנם תלמידי חכמים גדולים ולא תמיד פוסקים כמרן זצ"ל ואף על פי שבשעוריהם מהללים תמיד ומזכירים את מרן לשבח והערכה והערצה. יתכן , אם אותו רב שהזכרת , הוא תלמיד חכם אמיתי , לכתחילה לא היה לו לומר (ואולי התכוון לעשות מילי דבדיחותא על מנת לגרום אוירה טובה בשיעור אך לא התכוון לכך),והיה ראוי לאותו חכם לומר שיש דעה חולקת ומקלה בעניין זה , מאשר לומר שיש ילקוט על שמו. ואם הנך יודע שחכם זה יקבל את דבריך לדעתי כדאי לגשת אליו ובדרך של כבוד לומר לו את אשר בלבך וכמובן מבלי לפגוע בו. והאמת והשלום אהבו.
ברכה והצלחה

שאלה:

שלום רב לאוהבי התורה ושומריי העיר, כיצד ייתכן, שלאחר ה יהיו לרצון הראשון, אסור לומר את הקדושה במלואה (ימלוך, נקדישך ונעריצך..), אלא רק "קדוש קדוש" ו"ברוך" - לעומת זאת, במקום זה, מותר לומר "שיר למעלות" או "למנצח" בצורת המנורה, לסגולה ? אם כבר מתירים לעשות הפסק, יתירו לומר את הקדושה במלואה...
זכו למצוות,

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
ישנה סגולה נפלאה שהובאה בספרו של הרב חיד"א לומר שיר למעלות אחרי יהיו לרצון הראשון והיא סגולה גדולה להצלחה . וכן הובא בבן איש חי לומר למנצח בנגינות מזמור שיר שהיא סגולה להצלחה ולברכה. וההיתר לאומרם באופן קבוע כי זוהי דרך תפילה שהיא תחנונים. מה שאין כן לגבי קדושה שנוסח אמירת נקדישך ונעריצך זהו שבח ולא תפילה ותחנונים ולכן מי שנמצא אחרי יהיו לרצון הראשון אין לאומרם אלא רק קדוש וברוך.
ברכה והצלחה.

שאלה:

שלום רב,
שאלה – זוג נשוי שהאישה היא ממש מחוזקת (חרדית לכל דבר) והבעל לא , הוא מכבד והולך לבית הכנסת רק בשבת ומחלל שבת לא בפרהסיא ולא בפני הילדים (2 קטנים גילאים 3+5) , יש טלוויזיה בבית ואינו מוכן להוציא אותה , הילדים בחינוך חרדי מיום לידתם וכעת צריכים לעלות בשנה הבאה לבית יעקוב ולמכינה בנים אך לא יקבלו אותם כאשר ישנה טלוויזיה בבית והאבא אינו חרדי. חשוב לציין שהאישה אוהבת אותו מאוד והוא יהודי יקר מאוד , צדיק בכל (למעט בחשוב מכול) , בעל ואבא מצוין , איש של שלום ואהוב על הבריות. עד היום לא היה נורא וכאשר הילדים צריכים לעבור למסגרות החרדות מאוד קשות. האם על האישה למסור את נפשה על חינוך הילדים ולטובתם ולהתגרש (בצער גדול) במידה ואינו מוכן להשתדל לפחות ?? אודה לתשובה כנה וישירה. תודה.

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
בראשית,ברצוני להגיד שזאת אחת השאלות המרגשות והמיוחדות שיש. אין לאישה זאת להתגרש מבעלה , חס ושלום ואדרבה , מתוך שאלתך ניכר שהינו משתדל מאוד - הן בכך ששלח את הילדים לחינוך חרדי והן שבפהרסיא הינו שומר שבת ואף הולך לבית הכנסת. לכן עצתי היא , שתמשיך ותכבד אותו כמה שיותר ובזכות ובכוח האהבה אפשר לשנות גם את הדבר הקשה ביותר ועיניי ראו בהרבה מקרים שלבסוף הבעל הפך לאדם ירא שמיים גדול ומדקדק בהלכה קלה כבחמורה. וכמובן עליה בכל עת רצון לדבר אל ליבו ואף להוריד דמעות מולו על מנת לנסות להסביר את הצער שיש לה כשמכשיר זה נמצא בביתם. וטיפה מהאור דוחה הרבה מן החושך. וכן תרחיק בכל מכל כל את ילדיה לבל יצפו במכשיר זה בשום אופן , גם לא בתכנים חינוכיים כביכול. לגביי התלמוד תורה, בעזרת ה' יתברך אם ילדיה לא יצפו במכשיר ולא יהיו מעודכנים בתכנים המוקרנים שם אין לי ספק שבניה יתקבלו למוסדות בית יעקב ואם תווצר בעיה נא לפנות אלינו ואם ירצה ה' נעשה ככל שביכולתנו לעזור. ובימים אלו ישנה עת רצון גדולה בשמיים כי עם ישראל כולו נמצא בהתחזקות ובהתעוררות ושערי שמיים פתוחים , לכן תרבה בתפילה בעד בעלה שיזכה לחזות בנועם ה' ולהתקרב לדרך ה' ויחזור בתשובה שלימה. בברכת שנה טובה,כתיבה וחתימה טובה !

שאלה:

שלום רב לאוהבי תורתנו,
האם ניתן להשתמש בכספי מעשר, לשם השתתפות במימון קורס מקצועי עבור אברך, שעתיד להתפרנס מזה. האם יש לכך דין, של עושה פרקמטיה לתלמיד חכם? זכו למצוות ותודה על הכל.

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
מצד הדין אם הקורס הוא תורני כגון : כתיבת סת"ם וכיוצא בזה , אם אותו אברך הוא נזקק יהיה אפשר להקל. אך אם הקורס הוא מחשבים וכו' אין להקל בכך. והטוב ביותר לתרום את כספי המעשר להחזקת הישיבה שבה מגדלים תלמידי חכמים להאיר את עיני ישראל בתורה ביראה וכן עוסקים בזיכוי הרבים ובהפצת התורה. כמו שכתוב בתלמוד הירושלמי : אם באת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה.

שאלה:

שלום רב,
אישה בהיריון מתקדם, האם יכולה להקל להעלות במעלית שבת, במיוחד כשמדובר בקומות גבוהות? או שמא עדיף שתישאר בבית ולא תלך לבית הכנסת בשבת ובלבד שלא תזדקק למעלית השבת. כל הישועות.

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
מעלית שבת הינה מחלוקת גדולה בין גדולי הפוסקים אם אפשר להשתמש בה בשבת או לא. להלכה למעשה מורים שאין להשתמש במעלית שבת לחולים,זקנים וכו'. גם לאלה שמקילים צריך לבדוק אם בשעה שעולים המעלית היא על מצב שבת כי הזדמן לי פעם לשמוע מועד בית אחד שהוא מפעיל את מעלית השבת בשעות מסוימות בערב וביום. ועדיף להתפלל בבית כי אישה לא חייבת בתפילה בציבור מאשר לסמוך על הדעה המקילה ולעלות במעלית בשבת.

שאלה:

שלום רב לכב' הרב שליט"א,
אדם שהיה עד לפגיעה בתלמיד חכם בציבור, ולא מחה, האם כדי לכפר על העבירה שעשה, די לעשות תשובה בינו ובין קונו, או שמא זקוק גם למחילה של התלמיד חכם, בכך שלא מחה על כבודו? כל הישועות.

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
לידידי היקר , בוקר טוב ושלום רב. מי שהיה באותו מעמד ולא מחה חייב לעשות תשובה תחילה על ששמע ביזיון תלמיד חכם ולא מחה וכן לבקש מחילה מאותו תלמיד חכם שלא מחה על כבודו.וכדי שיכופר לו לגמרי חייב בהזדמנות ראשונה למחות באותו אדם שפגע ומותר לומר לו שחייו של הפוגע בסכנה. כמו שאמרו רבותנו : "מחל הקב"ה על כבודו ולא מחה על כבודם של חכמים".

שאלה:

ב"ה
שלום לאוהבי השם יתברך,
מדי שישי בבוקר, מישהו מניח ליד מדרגות בית הכנסת שבשכונתי, ערמה של עיתונים חילוניים לשישי-שבת. היות ושמתי לב, שחלק מהמתפללים נוהגים לקחת אחר התפילה, יחד עם שקית התפילין שלהם גם עיתון לשבת, החלטתי לעשות מעשה ומדי שישי, אני לוקח את כל הערימה, ומוביל אותה היישר למקומה, בפח האשפה השכונתי. האם צריך לחשוש למשהו? האם צריך להשתדל שלא יראו אותי או שמא גם אם יראו אותי, לומר להם את האמת?

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
אשריך שזכות גדולה התגלגלה על ידך להציל ציבור שלם מקריאת דברים אסורים ולשון הרע וליצנות ועוד שאר מרעין בישין. וטוב להיזהר ממראית העין. ברכה והצלחה

שאלה:

לכבוד הרב,
אדם שמתפלל בבית כנסת מסוים, ששם הרב לא מעלה אותו לתורה וגם לא מוכרים את העליות, והוא בצער מזה. האם במידה וירצה לעזוב ולהתפלל בבית כנסת אחר, יעבור על "לא תיקום" או על כל מצווה אחרת?

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
כתוב בגמרא שלשלושה אנשים מותר להחניף. אחד מהם זה תלמיד לרבו. לכן עצתי שתחניף ותחמיא לאותו הרב ותרים אותו בעיניי מתפללי בית הכנסת בכל הזדמנות אפשרית ועל ידי כך ודאי שהדבר יסתדר (פעמים שהרב נוהג כן כי הוא רואה שישנו אדם המתנהג בבית הכנסת כאילו הוא בעצמו רב בית הכנסת,כגון שעונה על השאלות במקום הרב או שמבליט עצמו יתר על המידה או שאינו משתתף בשיעורי הרב או בשעה שהרב דורש הוא קורא בספר אחר ועל ידי כך הוא מחליש את הרב). ואם אחרי תקופה ראה שהדבר לא נפתר נוכל לעזוב את בית הכנסת על מנת לזכות בעלייה לתורה או באחת ממצוות התורה. ישמע חכם ויוסף לקח.

שאלה:

ב"ה, לכבוד הרב, ראיתי שהפוסקים כותבים שתפילת ערבית באמצע השבוע, לפני צאת הכוכבים, מותרת רק בשעת הדחק!! ורק בציבור!!. כאשר בילקוט יוסף, סימן רס"ז (מהדורה חדשה), מחמיר עוד יותר, וכותב שאף בערב שבת, כדאי להחמיר בכך. מהי שעת הדחק הזו? האם אפשר להתפלל באופן קבוע לפני צאת הכוכבים? תודה

תשובה:

בס"ד
שלום רב לאוהבי תורתך!
ראוי לכתחילה למי שיכול שלא להתפלל תפילת ערבית לפני צאת הכוכבים מכמה סיבות:
א. מצווה להתפלל ערבית דווקא בזמנה כדי לקרוא קריאת שמע של ערבית בצאת הכוכבים .
ב. לדעות מסוימות יש לאלה שמתפללים מנחה וערבית רצוף בעיה של תרתי דסתרי.
ג. פעמים שמי שמתפלל ערבית מוקדמת שוכח לקרוא קריאת שמע של ערבית בזמנה שעליה נאמר בגמרא : "חסרון לא יוכל להימנות".
ד. להלכה ולמעשה , כשיש צורך כגון : ערב שבת שממהרים לקדש מפני הילדים הקטנים שלא ירדמו או בימות החול שאדם לא נמצא בביתו כל היום ומגיע רק לזמן קצר ובבית צריכים את עזרתו. ועוד שסומכים על דעת הבן איש חי שכתב שבציבור אין תרתי דסתרי. לכן כשאין צורך להתפלל ראוי ונכון להתפלל ערבית אחרי צאת הכוכבים.

שאלה:

לכב' הרב, האם מותר לדבר לשון הרע וממש "ללכלך" על ישראל בפני גויה, כדי לגרום לגויה לעזוב את אותו ישראל שחי איתה? האם יש מצווה לסכסך ביניהם? תודה רבה.

תשובה:

שלום רב לאוהבי תורתך! מותר ואף מצווה לדבר לשון הרע על ישראל לפני גויה כדי לגרום לה לעזוב אותו.

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, האם פעלתי נכון? ליל שבת, אש אחזה במגבת מטבח מהבהלה של אחד מבני הבית, המגבת נפלה על הרצפה. והתחילה לבעור. אחזתי במגבת בחלק שלא בוער, והשלכתי אותה לכיור היבש. עד שהאש דעכה. האם פעלנו טוב הלכתית?

תשובה:

שלום רב לאוהבי תורתך! פעלת כראוי כי בזמננו שגרים בבנייני מגורים וישנו חשש סכנה , מותר לפעול כפי שפעלת. וראוי ללמוד ולהתחזק בהלכות שמירת שבת. כי מובא בגמרא שהיכן שיש אש בשבת יש חשש לחילול שבת (בשוגג או מחוסר ידיעה).

שאלה:

שלום, האם בימה ארעית בגובה של מטר, עליה עולים אנשים, חייבת במעקה? הבימה נועדה לאירוע מסוים שיימשך כמה שעות. זכו למצוות,

תשובה:

מצד הדין אין חיוב לעשות מעקה לבימה זו כי היא בימה ארעית. אבל במות שנמצאות בבית כנסת או בית מדרש שגובהם 80 ס"מ ויותר, יש לעשות מעקה גמור בגובה עשרה טפחים (80 ס"מ) וטוב להקפיד בזה כדי שלא יהיה מכשול. ובפרט שנמצאים שם כל היום כולו.

שאלה:

שלום וברכה לאוהבי התורה, נסעתי במונית היום, וביני ובין הנהג התפתח דין ודברים בענייני דת ואמונה, ובכלל זה ענייני עולם הבא. הנהג הציע למכור לי את העולם הבא שלו במאה דולר. ההצעה מצאה חן בעיני, אמרתי לו שיש לי רק 50 ש"ח וגם ככה העולם הבא שלך לא משהו, אתה מוכר? הנהג השיב לי שהוא רוצה 100 דולר כדי שייצא לו מזה משהו. ואמר לי, אם תרצה תבוא לתחנה שלנו נעשה הסכם ואמכור לך. הוא דיבר ברצינות גמורה. האם כדאי לי לקנות את העולם הבא שלו? האם זה לא יכול להועיל לי? תודה

תשובה:

שלום רב לאוהבי תורתך! מצד הדין אין איסור לקנות ממנו את העולם הבא אך מצד ההנהגה ראוי לרחם על אותו יהודי ולא לקנות ממנו את העולם הבא שלו, כי אם אותו יהודי היה מבין את משמעות הדבר ודאי לא היה עושה כדבר הזה. ובפרט שלא הסכים למכור לך את עולמו בפחות ממאה דולר , הרי ראיה שהוא כן מחשיב את העולם הבא שלו במשהו (מאה דולר). וכדאי לתת לו איזה דיסק של דברי תורה או ספר מתנה כדי לחזקו ולקרבו.

שאלה:

שלום וברכה לעוסקים במלאכת הקודש, אישה שהדליקה נרות בפלג המנחה, והתחילה בתפילות שנוהגים לומר לפני הנרות, ואז נזכרה שלא הדליקה את אורות החשמל. ומיד הרימה את מתגי החשמל. האם פעלה כדין? האם התפילות הן חלק מהמצווה הנמשכת או שמא חיללה שבת ח"ו? תודה רבה בברכת יגדיל תורה ויאדירה

תשובה:

אישה שהדליקה נרות שבת בפלג המנחה אשריה שזכתה לקבל את השבת מוקדם ומאותו זמן והילך עד זמן כניסת השבת והדלקת הנרות היא עת רצון גדולה ומיוחדת על מנת להתפלל בזמן זה ויתקבלו תפילותיה ברצון ,אמן. ולגבי עניין ההדלקה,לכתחילה עדיף לבקש מהשכנה שתדליק בעבורה את אורות החשמל. ואם האורות שבבית הם אורות לד (שאיסורם דרבנן) יכולה להדליק בעצמה . (ולדעת הרב אהרן בוטבול שליט"א גם באור פלורסנט יכולה להקל ולהדליק). וההיתר העיקרי הוא , שמי שקיבל שבת מבעוד יום ,ביחיד, יכול לעשות איסור דרבנן לצורך מצווה (המצווה היא שהדליקה את האורות לצורך עונג וכבוד השבת).

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, אמור להתחיל לעבוד כל יום בשעה 08:30. כדי להגיע בזמן, אני צריך לצאת מהבית בערך חצי שעה לפני. לעיתים אני צריך להתייצב בשעה 900 במקום מרוחק, וכדי להגיע בזמן למקום המרוחק, אני צריך לצאת מהבית בשעה מוקדמת יותר, לעיתים 07:00-06:30. כשאני מדווח למעסיק על שעת כניסה לעבודה, על איזו שעה אני צריך לדווח? שעת היציאה מהבית? או שמא שעת היציאה מהבית בתוספת חצי שעה הגעה למשרד ביום רגיל? או שמא שעת ההגעה למקום המרוחק?

תשובה:

הכל תלוי במה סוכם עם מנהל העבודה. וכדאי לסגור הכל מראש. ומסתמא הוא יסכים. .בהצלחה רבה ופרנסה טובה. שבוע טוב ומבורך

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, ברצוני לדעת מה הדין אם הילד שלי אכל חתיכה קטנה של שניצל עוף ולא רצה עוד אולם נשאר רעב לאחר חצי שעה. האם מותר לי לתת לו לדוגמא פרוסה עם גבינה צהובה אפילו טרם שעברו שש שעות? תודה רבה!

תשובה:

קטן[אפילו הגיע לגיל חינוך] שאכל מאכלי בשר, אפשר להקל לו לאכול אחר כך מאכלי חלב,מבלי לשהות שש שעות מאכילת הבשר,ומותר אף לתת לו ולהאכילו בידים,מפני שיש צער לקטנים להמתין שש שעות,ואף לאחר שעה המיקל בזה לקטנים,יש לו על מה לסמוך.וכל זה שאוכל מאכל חיוני לצורך סעודה,אבל אין להקל ליתן לתינוקות שהגיעו לחינוך ממתקים ושוקולד שיש בהם תערובת חלב,בתוך שש שעות למאכלי בשר.ואף בתינוק שאינו בר הבנה נכון להחמיר בזה.

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, רציתי לדעת אם מותר לאכול בשר אחר מאכל חלבי? בכבוד רב!...

תשובה:

האוכל מאכלי חלב ואחר כך רוצה לאכול בשר מיד,מעיקר הדין מותר לאכול בשר מיד אחר גבינה,אפילו גבינה קשה וישנה[כמו גבינה צהובה, גבינה מלוחה,גבינה משולשת, וגבינה צפתית],לאחר שיקנח פיו בפת או בפירות וכיוצא בו,שילעסם היטב ויבלעם,וידיח פיו במים או שאר משקים,ויטול ידיו,או ינקה אותם היטב.

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, אם יש לי אפשרויות לתת צדקה רק בשיעור אדם אחד מה עדיף לתת צדקה לאברך קשה יום, או לקשה יום שלא מסתדר עם הפרנסה?

תשובה:

יש להעדיף ליתן צדקה לבן תורה היושב ועוסק בתורה הקדושה,שכבר אמרו חכמים,אם ביקשת לעשות צדקה עשה עם עמלי תורה.והקרוב אליו יותר קודם.ואב שזכה שבנו יהיה בן ישיבה העוסק בתורה,חייב להשתדל ולהתאמץ לתמוך בידו כפי כוחו,ויכול לתמוך בו ממעשר כספים ומכספי צדקה.אך לא יתן את כל הצדקה לבן, אלא יתן חלק גם לעניים אחרים.וכן מי שפתח תוכנית חסכון לבנו כדי לתמוך בו כאשר יינשא,מותר לו ליקח חלק מכספי מעשר כספים,כדי לעזור לבנו שהוא בן תורה,אך לא יתן את כל המעשר כספים שלו לבנו,אלא יחלק גם לעניים בני תורה אחרים.

: